groot klein groot klein groot…

Het aantal ingrepen door plastische chirurgen in België is op vijftien jaar tijd fors toegenomen. Tussen 1989 en 2005 was er een stijging van 93 procent van zogeheten hersteloperaties, bijvoorbeeld na een ongeval, die door het Riziv vergoed worden. In 2005 werden 41.412 ingrepen terugbetaald. In 1989 ging het nog maar om 21.378 operaties. Dat betekent dat de factuur voor het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering vervijfvoudigd is, met ruim tien miljoen euro. De meest voorkomende ingreep is een borstverkleining. In 2004 ging het om 8.278 patiënten. Ook de plastische chirurgie om puur esthetische redenen blijft stijgen, maar exacte cijfers zijn niet beschikbaar.